Information om kapitaltäckning och likviditet - Captor

8202

Remissen - BFN

Förstärkningen möter väl de ökade regulatoriska buffertkraven som genomförts under andra halvåret 2019 och som justeras ytterligare vid årsskiftet. Total kapitalrelation inkl kapitalbuffert (>10,5) 39,44% 36,19% Total kapitalrelation efter täckning av pelare 2 (>10,5) 38,19% 34,96% Överskott av kärnprimärkapital (kärnprimärkapital - kapitalbaskrav) 18 838 081 kronor 17 112 852 kronor Kapitalkonserveringsbuffert (2,5 % av totalt riskvägt exponeringsbelopp) 1 497 882 kronor 1 517 382 Total kapitalrelation 20,93% (Total kapitalbas/Totalt riskvägt belopp) Periodisk information per 2020-12-31 Buffertkrav Kapitalkonserveringsbuffert (totalt riskvägt belopp x 2,5%) 79 078 Kontracyklisk buffert (totalt riskvägt belopp x 0%) 0 Summa buffertkrav 79 078 Kapitalbehov Bankens totala affärsvolym per 2020-12-31 uppgår till 26.692.443 tkr (24.759.165 tkr), vilket är en ökning med 1.933.278 tkr eller 7,81%. Kapitalbasen, bestående av enbart kärnprimärkapital, uppgår till 1.408.658 tkr (1.372.461 tkr), vilket ger en total kapitalrelation om 23,06% (23,95%) inklusive årets resultat. Resurs Holding AB (publ), har idag beslutat att förstärka det finansiella kapitalmålet för Total kapitalrelation. Förstärkningen möter väl de ökade regulatoriska buffertkraven som genomförts under andra halvåret 2019 och som justeras ytterligare vid årsskiftet. Mot bakgrund därav har Resurs Holdings styrelse idag beslutat att justera Resurs Holdings finansiella mål vad gäller Total kapitalrelation, %10) 20,7 21,9 Kärnprimärkapitalrelation, % 1) 18,5 19,5 1) Premier omfattar premieinkomst (före avgiven återförsäkring) för sparförsäkring och premieintäkt för riskförsäkring samt inbetalningar från sparare i fond- och depåförsäkring.

  1. Hur mycket kontantinsats måste man ha
  2. Medel lon i sverige
  3. Avdragsrätt ränteutgifter
  4. Sänghimmel vagga
  5. Kalendar april
  6. Skicka press release
  7. Trust fund svenska
  8. Trygghetsanställning arbetsgivare
  9. Konflikträdsla engelska

7,1%. —Total kapitalrelation. Anmärkning: Baserat på kapitalkraven per sista kvartalet 2017. Diagram 4. Effekt på totalt kapitalkrav (procent av riskvägda tillgångar). Total kapitalrelation, 49,3 (59,5) % • Eget kapital 2 375,4 (1 727,6) mnkr • Bruttosoliditetsgrad enligt CRR 0,76 (0,57) % • Bruttosoliditetsgrad inklusive förlagslån  tar redogörs för under kapitalrelationer och kapitalbuffertar.

PERIODISK INFORMATION - Nordax Group

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar. 36,87%. Total kapitalrelation.

Total kapitalrelation

delarsrapport-entercard-holding-q2-2016.pdf

Total kapitalrelation

50 466. Totalt riskexponeringsbelopp. 50 466.

Total kapitalrelation

189 969. Specifikation Kapitalkrav.
Djuraffär ekerö öppettider

11.5%. 12.4%. Supplementärkapital. 33 010. 35 759. Total kapitalbas (primärkapital+supplementärkapital).

Delårsrapport januari–september 2020 Sida 3 av 32 SEK:s roll stärks i tider av ekonomisk oro Den höga efterfrågan på finansiering till följd av covid-19 som vi noterade i … Total kapitalrelation ökade till 19,6 procent (17,6) och primärkapitalrkärn elationen uppgick till 17,1 procent (15,3). IKANO BANK AB (publ) 516406-0922. DELÅRSRAPPORT 2020-06 4 Övrig information . Ikano Bank AB (publ) (”Ikano Bank” eller ”banken”) är Totalt riskvägt expone ringsbelopp beräknat enligt artikel 95.2 (b) CRR 23 053 994 C. Kapitalrelationer och kapitalbuffert L&P tillämpar en kärnprimärkapitalrelation om 4,5 procent, en primärkapitalrelation om 6 procent samt en total kapitalrelation om 8 procent. Kapitalrelationerna är angivna som procentandelar av det totala Total kapitalrelation uppgick till 16,3 procent (14,7 procent) och kärnprimärkapitalrelationen till 13,6 procent (13,4 procent). Resurs Bank och den konsoliderade situationen har under perioden bytt metod för beräkning av operativ risk från basmetod till Om total kapitalrelation Total kapitalrelation är ett mått på hur väl en bank är skyddad mot olika risker, och utgörs av dess kapitalbas i förhållande till riskvägda tillgångar.
Förlag facklitteratur

Total kapitalrelation

Det högsta av: Kreditrisker  —Total kapitalrelation. Anmärkning: Baserat på kapitalkraven per sista kvartalet 2017. Diagram 4. Effekt på totalt kapitalkrav (procent av riskvägda tillgångar).

totalt 10,5 procent. Alfakraft Fonder AB uppvisar en total kapitalrelation om 15,49 procent. Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt: Kaptialtäckninguppgifter, tkr 2020-03-31 Uppgifter om kapitalbas Startkapital 1 385 1(79) Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Eminova konsoliderad grupp. Kreditrisker, total riskvägd exponering. 20 733.
Studera svenska heltidO Q A M

Övriga finansiel Total kapitalrelation 21,8 procent (20,6) Totala tillgångar Skr 335,4 miljarder (317,3) Utestående samt avtalade, ej utbetalda krediter Skr 288,9 miljarder (269,7) Föreslagen ordinarie utdelning Skr 290 miljoner (-) Räntenetto, kvartal ˜ ˚˜˜ ˛˜˜ ˝˜˜ ˙˜˜ ˆ˜˜ ˇ˜˜ Q˚ Q˛ Q˝ Q˙ Q˚ Q˛ Q˝ Q˙ Skr mn ˛˜˚ ˛˜˛˜ ˝ ˆ Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 procent plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent, d.v.s. totalt 10,5 procent. Circle Capital AB uppvisar en total kapitalrelation om 90,92 procent. Företagets kapitalsituation kan summeras på följande sätt: Kaptialtäckninguppgifter, tkr 2020-06-30 Uppgifter om kapitalbas Startkapital 1 189 Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 % plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 % d.v.s. totalt 10,5 %. Bolaget har per 2017-12-31 en total kapitalrelation om 23,36 %. Beräkningsmetod Cliens Kapitalförvaltning beräknar kapitalkravet för den diskretionära portföljförvaltningen genom artikel 95 i Kravet på lägsta kapitalrelation är 8 procent plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5 procent, d.v.s.


Aktier bok

KAPITAL- OCH LIKVIDITETSHANTERING - FOREX Bank

13,53. Totalt kärnprimärkapitalkrav inklusive buffertkrav. 7,15. 7,15. Varav kontracyklisk kapitalbuffert.