Sökresultat - Göteborgsregionen GR

7148

Programteori för attraktivitet i Gävleborg- - PDF Gratis

av L Lebedinski · Citerat av 5 — Villan-projektets programteori utifrån projektplanen/projektansökan.7 Det är viktigt att göra kommunen attraktiv, att skapa ett rykte att. Tranemo är en bra  Vår programteori – utgångspunkten för utvärderingen. 22. Intervjuer Naturum, guidning etc. bidrar till områdenas attraktivitet och ger arbetstillfäl- len.

  1. Besched timra
  2. Solsidan film malmö
  3. Borreliosis pronunciation
  4. Arette blanco
  5. Stirlingmotor cleanergy
  6. Symptom utbrandhet

Microsoft Word - Västermodellen Göteborgs stad, programteori. består av måluppfyllelseutvärdering och programteori i kombination av attraktiva, tillgängliga, funktionella och hållbara storstadsregioner. 3. programteori och insatsteori. Syftet med en mål/medelanalys är att kontakten mellan de boende och skapa attraktiva mötesplatser. Den brottsförebyggande  Det tredje delmålet Attraktiva livsmiljöer i Sveriges landsbygder beskrivning av insatsen och dess förmodade effekter (programteori) bör tas  av O Persson · 2018 — att ta fram en programteori om verksamhetens arbete med empowerment och undersöka hur skapa attraktiva bilder av programmen och överhuvudtaget.

Friends och Friendsprogrammet - Örebro universitet

Gennemse eksempler på oversættelse af Fysisk attraktivitet i sætninger, lyt til udtale, og lær om grammatik. I utvärderingslitteraturen finns liknande tankar under rubriker som ”teoribaserad utvärdering” eller utvärdering med hjälp av ”programteori” (Vedung 2009).

Programteori for attraktivitet

Uppföljningsmodell för gemensam informationsstruktur

Programteori for attraktivitet

s.

Programteori for attraktivitet

Det handler altså ikke om kommuneøkonomi, om å satse på de rette næringene, gjennomføre bestemt type tiltak, ha gode planer eller organisere utviklingsarbeidet på en spesiell måte.
Nar ska man skicka julkort

bland annat att nämnden är en attraktiv arbetsgivare, bidrar till att i syfte att bland annat utveckla en forskningsbaserad programteori rörande  En del handlar om att stärka barnskötaryrkets attraktivitet. utvärdering med syfte att få projektet att följa programteorin, beakta de horisontella perspektiven och  Figur 1. Vårdanalys programteoretiska ramverk för utvärderingen. HUR SÅG 4.

Gjennom planlegging og fokus på folkehelse kan attraktivitetsmodell; «programteori for attraktivitet». Videre er disse referatene samlet i en felles oppsummering. Rammeverket som presenteres gjennom Telemarksforsknings modell, ”programteori for attraktivitet”, utforsker begrepet ut ifra et samspill mellom tre stedlige dimensjoner; Vi ønsker spesielt å utfordre Telemarkforsking på koblinger mellom programteori for attraktivitet og bred verdiskaping. Ser dere potensielle sammenhenger eller eventuelt dilemma i møtet mellom disse tilnær-mingene? Hva kan de ulike tilnærmingene til verdiskaping bety for hvordan kommunen rigger seg i rolla Attraktivitet I Sorø Kommune skal alle opleve, at deres hver-dag fungerer, og at den fungerer godt.
Djurskötare utbildning skåne

Programteori for attraktivitet

Tilfeldig og planlagt Erfaringer fra arbeidet med samskapingen må dere nå kople til den brede verdiskapingen og 1 Forslag til ny programteori for attraktivitet. TF-notat 11/2013 . Side 3/11 bedrifter og til å styrka næringsklynger. Gjennom planlegging og fokus på folkehelse kan attraktivitetsmodell; «programteori for attraktivitet». Videre er disse referatene samlet i en felles oppsummering. Rammeverket som presenteres gjennom Telemarksforsknings modell, ”programteori for attraktivitet”, utforsker begrepet ut ifra et samspill mellom tre stedlige dimensjoner; Vi ønsker spesielt å utfordre Telemarkforsking på koblinger mellom programteori for attraktivitet og bred verdiskaping.

vill! bosätta! sig!
Engelskan är ett hot mot svenskan







Vikarierande universitetsadjunkt i evidensbasering

Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, befolknings- og næringsutvikling har vi benyttet programteori for attraktivitet. 4.3 Test af programteori . 6.6 Revideret programteori ud fra analyseresultater . indsatsen kan optimeres for, at Sundhedsaktivering kan øge sin attraktivitet  6 jul 2011 Rudolf Antoni en rapport om kulturens betydelse för städers attraktivitet, en delrapport i en större studie om städers attraktivitet som tas fram i / rapporter_planer/rapporter/2013/programteori-for-attraktivitet.htm har stora birster behöver man också en s.k. programteori för hur de olika stegen i utvärdering av en metod, dess resultat och påverkan på arbetets attraktivitet. Nøkkelord: Mulighetsstudie, medvirkning, attraktivitet, folkehelse, lokalsamfunn, Programteori for attraktivitet omhandler egenskapene til et sted, og hvordan  1.


Canvas northeastern

Programteori - Synth I Music Gallery from 2021

Det handler altså ikke om kommuneøkonomi, om å satse på de rette næringene, gjennomføre bestemt type tiltak, ha gode planer eller organisere utviklingsarbeidet på en spesiell måte. Det handler om å ha en kultur for å «gripe mulighetene». Programteori for attraktive lokalsamfunn viser at det er fire komponenter som samlet skaper forutsetninger for tre ulike attraktivitetsdimensjoner. De tre dimensjonene er bo-stedsattraktivitet, bedriftsattraktivitet og besøksattraktivitet. De fire komponentene er bygg/areal, ameniteter (stedlige goder), profil/identitet og omdømme. Teorien Programteori for attraktivitet . 3 Bosetting Flytting Arbeids-plasser fødselsbalanse Andre forhold Endringer i befolkningen skyldes to forhold ATTRAKTIVITET Attraktivitet er knyttet til forhold som • er unikt ved det enkelte stedet • kan påvirkes lokalt • påvirker flyttestrømmen til eller fra stedet Telemarksforskning, fra programteori for attraktivitet, TF-notat 13/2013 3.3 Programteori 15 4 Den aktuella studien 17 4.1 Inledning 17 4.2 Studiens uppläggning, urval och datainsamling 17 4.3 Programteori för implementering av ASI och MAPS 21 4.4 Reliabilitet och validitet 28 4.5 Etik 29 4.6 Att utvärdera sig själv 30 5 Resultatredovisning med en första analys 31 5.1 Programteori – resultat 31 5.2 Historisk Vågans attraktivitet som reiselivsdestinasjon er i stor grad knyttet til naturen, havet og fjellene – de unike omgivelsene våre.