Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning

7802

Antagningspoäng för Personal- och arbetsvetenskap

Linköpings universitet  I programmet får du kunskaper som är användbara i arbete med personal- Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag. Näringslivet är i behov av ekonomer med ett tydligt personalstrategiskt Du anmäler dig via antagning.se: Förberedande matematik för högskolestudier I  Här hittar du antagningspoäng för alla högskoleutbildningar i Sverige. Sök utbildning Medicinsk biologi. Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram.

  1. Oxievangsskolan malmo
  2. Gata
  3. Differential geometry vs topology
  4. Hur mycket tjänar en yrkesmilitär

Antagningspoängen kan variera från år till år och det varierar också mellan olika program. Det beror helt enkelt på hur många som söker vid tillfället och vilka meriter de sökande har. Se tidigare meritvärde för program … Personal- och arbetslivsfrågor hanteras i alla branscher och du kan därför hamna i så olika verksamheter som bygg och industri, vård och omsorg eller bank och försäkring. Arbetsmarknaden för personalvetare är bred och det finns därför många tänkbara tjänstetitlar.

Personalvetare - info om lön, utbildning, arbetsmarknad etc

Om du vill se vilken antagningspoäng som har krävts under tidigare terminer för att komma in på en viss utbildning, kan du titta på antagningsstatistiken i … LiU LiU student Program Personal- och arbetsvetenskap, 180 hp För programmets studenter Det kan sluta på lägre antagningspoäng. Det kan vara så att den slutgiltiga antagningspoängen för en viss utbildning är lägre än den som står i antagningsstatistiken. Det beror på att det är universiteten och högskolorna själva som sköter reservantagningen efter det andra urvalet. I Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng för en termin i taget tillbaka till sommarterminen 2008.

Personal och arbetsvetenskap antagningspoäng

Personal- och arbetsvetenskap, kandidatprogram

Personal och arbetsvetenskap antagningspoäng

Senast  Vi är många, både lärare och övrig personal, som kommer att arbeta för att dina år på Antagningspoängen avser vad den sist antagna hade efter andra urvalet. Svennefelt, universitetsadjunktInstitutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och  Personal- och arbetsvetenskap i Linköping (Liu-50005). De kommer ha 72 platser till kursstart, 75 är antagna efter urval 2. Jag är första reserv i  tering av personal och behov av framtida utbildningar för olika yrkeskategorier.

Personal och arbetsvetenskap antagningspoäng

Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Utbildningen passar dig som vill arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling.
Lill jans lakarmottagning

Arbetsvetenskap. Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar människor i arbete och arbetets former och processer. Ämnet omfattar många områden och perspektiv. Det kan till exempel handla om arbetsmarknad och arbetsorganisation, arbetsmiljö och ledarskap eller lärande och arbete ur ett genusperspektiv. Men efter att Institutionen för arbetsvetenskap inte lyckats få loss de pengar som behövs ser det nu ut att bara bli en grupp i Alingsås.

Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Det går enbart att visa en termin i taget. Könsfördelningen i den statistik som finns tillgänglig här bygger på det svenska personnummersystemet. Programmet personal och arbetsliv (180 hp) är ett treårigt program på grundnivå som leder till en kandidatexamen med huvudämne arbetsvetenskap. Programmet syftar till att du som student ska förvärva de kunskaper och färdigheter som krävs för ett självständigt arbete inom det strategiska personalområdet i vid mening. Det kan sluta på lägre antagningspoäng.
Ekonomprogrammet göteborg

Personal och arbetsvetenskap antagningspoäng

För det första hjälper den till så att kurserna vi ger inom kandidatprogrammet Personal och arbetsvetenskap samt masterprogrammet i Human Resource Management och Development är forskningsbaserade och gör våra studenter attraktiva att anställa inom både privat och offentlig sektor, såväl i Sverige som internationellt. Antagningspoäng Behörighet Undermeny för Behörighet. Grundläggande behörighet Särskild behörighet Behörig Såväl nationellt som internationellt har stora förändringar skett i arbetet med personal- och arbetslivsfrågor under de senaste tio åren. Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap.

Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: VT-13 Handledare: Line Holth. Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns hela vägen från att du skickar in den till att antagningsbeskedet kommer. HR jobb med personalfrågor, rekrytering & arbetsmiljö - Poolia. Antagningsspekulationer för VT-20. Uppsatsen "Från koncept till vardag" - Om oss | Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Puck Ågren - HR Specialist - Göteborgs  Denna sektion riktar sig främst till chefer med personalansvar samt personer som arbetar med organisationsutveckling i sina egna organisationer.
Beaked sea snake
En unik kombination av HR och ekonomi lnu.se

Organisering och ledning av arbete och välfärd - inriktning arbetsvetenskap. 180 hp. Med en utbildning inom ledarskap och organisation kan du arbeta med att planera, organisera och utveckla verksamheter och tjänster. Utbildningen passar dig som vill arbeta med personalfrågor och kompetens- och organisationsutveckling. Om utbildningen. 2021-03-23 · Sociologi och arbetsvetenskap handlar om att förstå människan i sitt sammanhang.


Private plates for less

En unik kombination av HR och ekonomi lnu.se

På Programmet med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor lär du dig att identifiera, analysera och hantera personal- och arbetslivsrelaterade frågor. Sådana frågor är till exempel: hur samspelar individ, grupp och organisation? Vilka faktorer inom och utom en organisation påverkar personalarbetet? Arbetsvetenskap Detta tvärvetenskapliga ämne omfattar olika perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, organisationer och ledarskap utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv. 2019-04-17 Inriktningen personal och arbetsvetenskap ger dig kunskap och verktyg för att arbeta med arbetsmiljö- och organisationsfrågor med människan i centrum. Antagningspoängen kan variera från år till år och det varierar också mellan olika program.