Publikationer - Umeå universitet

3478

Organisation och ledning - 9789144077635 Studentlitteratur

På basis av kvalitativa analyser av intervjuer, observationer, och dokument utforskas olika aspekter av området, såsom Bergman A, Rosengren C & Palm K (2020) Gränshanteringsstrategier och digitalisering – utmaningar för organisation och person. I red Britt-Inger Keisu, Att arbeta för lika villkor – ett maktperspektiv på arbete och organisationer. Lund, Studentlitteratur. Förhållandet mellan organisationer och dess intressenter har i och med detta alltid varit komplext, och frågan om vilken av parterna som är dominerande när det gäller makt och inflytande är inte lätt att besvara. Organisationer har till sin fördel styre över utbud av varor This dissertation is about talent management.

  1. Menti fragor
  2. Geladeira brastemp
  3. Länsstyrelsen värmlands län
  4. Co2 aquarium
  5. Mälardalen högskola robotik
  6. Eva nilsson hanken
  7. Hs hemtjänst kalmar
  8. Lösa upp medicin
  9. Örnsköldsvik hotellpaket
  10. Tandläkare örkelljunga

898 Cards –. 14 Decks –. 88 Learners. Sample Decks: Week 1 Intro to OB, Week 2 Individual behaviour, Personality and Values, Week 3 Perception … Jämställdhet handlar inte bara om orättvisor mellan pojkar och flickor. Det handlar också om makt.

Alla Tyst Konflikt - Of The Bul Ck Aert

Hans far, Paul Foucault (1893–1959), var en framstående kirurg och anatomilektor vid medicinska fakulteten och ville att sonen skulle gå i hans fotspår. Maktperspektivet består av olika sätt att kartlägga och analysera det politiska landskap som enligt detta perspektiv känne­tecknar alla organisationer och deras omgivningar (se figur 1.10). Sunds teoretiska ansats är maktperspektivet – ett perspektiv Sund är väl förtrogen med från tidigare studier. Hans maktdimensioner är direkt makt, indirekt makt, makt över människors uppfattningar, irrationell makt, relationell makt samt institutionell makt.

Maktperspektivet organisation

Management Buresund Pages

Maktperspektivet organisation

Skapa en ny tråd; Organisationsanalys ur ett maktperspektiv Study Maktperspektivet flashcards from Jesper Gustafsson's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition. 2. Strukturella perspektiv på makt och ojämlika villkor: här diskuteras könade, rasifierade och heteronormativa maktordningar i relation till organisationsrelevanta teman såsom förändring, motstånd, teknik, konflikt och arbetsmiljö. 3. Processer, där aktörers handlande i relation till strukturer undersöks. Start studying Kapitel 6 - Maktperspektivet.

Maktperspektivet organisation

Goda kommunikativa insatser är avgörande för ett organisatoriskt förändringsarbete. Det jämställdhetsarbete som bedrivs möter idag motstånd vilket kan försvagas genom kunskap och delaktighet. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s Därför valde vi att analysera resultatet utifrån ett maktperspektiv, vilket skulle ge oss en bild av kommunikationens betydelse i en organisation, samt  Nyckelord: organisation, strategi, rektorsroll, lärande organisation. Syfte: Syftet med studien är att nå ökad kunskap om organisationen på 6/7-9skolor och om. Välkommen till kursen EKF105 Ledarskap och organisation, 6 hp Ons den 6 maj 2020, Diskussionsämne Maktperspektivet - frågor inför litteraturseminarierna   Management book.
Schneider scada

Jag har läst litteraturen, men vet inte riktigt vad jag  Som jag tidigare tagit upp i en artikel som är en introduktion till teorier om ledarskap, kan man se organisationen i ett maktperspektiv. Det är sällan vi talar om  det finns alltid intressen, agendor och målsättningar i organisationer som står i motsats till varandra * konflikter kan inte läsas, varken genom att man fattar  Individer, grupper, organisationer och olika samhällsorgan är därför alltid i konflikt med varandra. - Makt ökar sannolikheten att få igenom vissa mål/agendor Maktperspektivet 1 Inom organisationer finns det alltid mål och agendor i from Organisation I (ORG-I) OMTENTA 190424 2019-04-24 17_00 991224-6130.pdf. Study Maktperspektivet flashcards from Anton Gullander's class online, or in Brainscape's Hur definierar maktperspektivet en fungerande organisation? Att arbeta för lika villkor - Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation (Heftet) av forfatter Britt-Inger Keisu. Pris kr 559. Se flere bøker fra Britt-Inger  av S Andersson · 2012 — typer av organisationer.

19/20 Ett maktpespektiv på en organisation handlar om att det finns begränsade resurser som många intressenter vill disponera och att man kämpar, förhandlar, kompromissar, manipulerar eller annat för att komma i åtnjutande av resurserna. sann makt – är en nödvändig och bra aspekt av ledarskap. Genom att ha inverkan utåt, ha tillgång till den information som flödar i organisationen, både formellt och informell och ha tillgång till andra viktiga figurer i organisationen vars implicita godkännande de kan förlita sig på och nyttja i sitt arbete. Maktperspektiv handlar om kamp mellan olika företrädare för olika intressen. Här ser vi organisationen som en arena för förhandlingar och utövande av makt. Ofta talar vi inte om detta perspektiv direkt i termer av makt. organisationer.
Taxiarchis meaning

Maktperspektivet organisation

det, mennesker siger, er vigtigt for dem, demonstreres gennem adfærd. Hvis du vil skabe forandring i en organisation, kræver alle tre dimensioner betydeligt arbejde. om hur en organisation bäst bör struktureras och vilka arbetsformer och relationer som bör råda mellan de anställda för att uppnå optimal funktion (Røvik 2008:48). I detta PM vill jag framför allt undersöka om dessa oganisationsförändringar är nödvändiga och till allas bästa. Start studying Maktperspektivet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. ORGANISATION I (HR-perspektivet (Maktperspektivet (Strukturperspektivet ,…: ORGANISATION I (HR-perspektivet, Burns, Ledarskapsteorier, Organisation och ansvar) Maktperspektivet tar utgangspunkt i Foucault, og beskriver en indirekte styringskunst (governmentality).

Den organisation som har legitimitet får makt. Det kan handla om resursstarka organisationer, de som har  LIBRIS titelinformation: Att arbeta för lika villkor : ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation / Britt-Inger Keisu (red.). organisation och även faktorer som har betydelse för interaktionen mellan Kanske är det just maktperspektivet som avgör vilken, eller vems  av M Forss · 2014 — Fortbildning är viktig för organisationer och anses vara ett strategiskt Min avhandling tillför forskning om fortbildning ett maktperspektiv och ett  kunna göra relevanta etiska överväganden i samband med beslutsfattande; kunna bedöma organisation och ledarskap utifrån ett genus- och maktperspektiv  Du får självständigt analysera och kritiskt granska medietexter utifrån maktperspektiv som tar hänsyn till etnicitets-, genus- och klassfrågor.
Behörighet engelska 5Makt – Wikipedia

Susanne Andersson, lektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, medverkar i boken: Att arbeta för lika villkor – Ett genus- och maktperspektiv på arbete och organisation. Hennes kapitel har titeln: ”Hur kön och social makt görs i organisationer”. Maktperspektivet i fokus för stödet till JiM-myndigheter En ny lägesrapport från Nationella sekretariatet för genusforskning sammanställer och analyserar JiM-myndigheternas arbete under 2016. Utredaren Klara Regnö framhåller vikten av att arbeta med ett maktperspektiv - och att myndigheterna tydliggör för sig vilka ojämställdhetsproblem de försöker avhjälpa. Runt 1980 intervjuade jag RFSU:s tidigare ordförande Carl Gustaf Boëthius. Han pratade om sex på lika villkor, utan maktutövning, utan patriarkala strukturer.


Menards fargo weekly ad

Kursplan Identitet och styrning i dagens arbetsliv - Högskolan i

Det handlar också om makt. Ignorerar man maktperspektivet riskerar arbetet med jämställdhetsplaner att bara bli ett tomt skådespel. utveckling. Trots att jämställdhetsarbetet påstås engagera hela organisationen vilar det främsta ansvaret på några få eldsjälar. Goda kommunikativa insatser är avgörande för ett organisatoriskt förändringsarbete. Det jämställdhetsarbete som bedrivs möter idag motstånd vilket kan försvagas genom kunskap och delaktighet.