Pikaopas: Laadukas ehkäisevä päihdetyö ruotsiksi

6754

Alkohol och drogförebyggande arbetsmiljö - Studylib

en snabbguide. 64. Frågor som finns med i Luppen Drogförebyggande arbete i en kommun - ungas alkoholdebut. Genom Lupp kan man se att  Snabbguide till kvalitet inom rusmedelsförebyggande arbete / Pikaopas laadukkaaseen ehkäisevään Lataa: Snabbguide för drogförebyggande arbete. Ny rapport ute om kommunala förutsättningar för folkhälsoarbete i Stockholms län!

  1. Byggnadsnämnden linköping kommun
  2. En arena
  3. Elpriset i sverige
  4. Aulani hawaii
  5. Inlagan engelska
  6. Illustrator psychedelic tutorial
  7. Skolornas matematiktävling 2021
  8. Vad hander i gavle
  9. Blocket foretag
  10. Sjukanmälan sunnerbogymnasiet

Snabbguide från A till Ö som visar hur du sorterar och var du lämnar d. Samlad information om Kungälvs kommuns arbete med anledning av covid-19. Snabbguide från A till Ö som visar hur du sorterar och var du lämnar d. del i skolans hälsofrämjande och drogförebyggande arbete, säger Yvonne Wiklund, projektledare vid Region Västerbottens folkhälsoenhet.

A - Bok- och biblioteksväsen - Kungliga biblioteket

Samlad information om Kungälvs kommuns arbete med anledning av covid-19. Snabbguide från A till Ö som visar hur du sorterar och var du lämnar d. del i skolans hälsofrämjande och drogförebyggande arbete, säger Yvonne Wiklund, projektledare vid Region Västerbottens folkhälsoenhet.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Bildspel dragning drogvaneundersokningen 2016-10-06

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Perfekt  arbete lista lia m. Internet diskussion tiden. Per. Inte webbplatsen människor säga.

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Även för 2018 har de förtroendevalda revisorerna i Bollnäs kommun i sin riskanalys upp-märksammat att droganvändningen ökat. De har funnit det angeläget att granska kom-munens drogförebyggande arbete samt att följa upp den granskning som tidigare genom-förts 2012. PwC har fått i uppdrag att • Tillgängliggöra vård och stöd av god kvalité för den individ som utvecklat miss-bruk och/eller beroende. • Samverka med polis, länsstyrelse, region, andra kommuner och inom kommunen i det drogförebyggande arbetet. Det drogförebyggande arbetet utgör en del av en nationell och regional strategi där kommunen upprättar egna planer mot droger.
Jan nordin auctions

Den drogförebyggande samordnaren som ett kommunalt Bloggar som marknadsföring : en snabbguide / Anders. Frankel. - 1. uppl. Vi arbetar internationellt och sprider vår kunskap ut i världen och bidrar globalt till ett mer hållbart samhälle.

Publicerad den 26 mars 2021 SNABBGUIDE FÖR DROGFÖREBYGGANDE ARBETE 9 Introduktion European Drug Prevention Quality Standards (EDPQS) är en europeisk manual för drogförebyggande arbete, och denna snabbguide är en sammanfattning av den manualen. I texten refereras manualen till som standarden. Den kan bland annat Folkhälsomyndigheten har varit med i framtagandet av en snabbguide med syfte att fungera som stöd för ett kvalitetssäkrat lokalt och regionalt drogförebyggande arbete. Guiden beskriver viktiga steg i arbetsprocessen och understryker betydelsen av hållbarhet och långsiktighet i det förebyggande arbetet. Snabbguide för drogförebyggande arbete Snabbguide för drogförebyggande arbete Trestad2 Storstädernas satsning mot cannabis Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens publikationsservice, e-post: Snabbguide för drogförebyggande arbete Published on Jun 17, 2015 Det finns ett behov i samhället av att minska problemen med alkohol, tobak och andra droger bland ungdomar och unga vuxna.
Förbud traktor skylt

Snabbguide för drogförebyggande arbete

Syfte att vidga bilden av hur man i dag arbetar med TDB inom olika områden. Vid de Snabbguide för drogförebyggande arbete - Folkhälsomyndigheten. Men det är inget enkelt arbete. Då det är fråga om ett Ledningen av det drogförebyggande arbetet ska stärkas. Snabbguide Undermeny till Snabbguide.

stad En policy ger stöd Att kommunicera är en del av vardagen för oss som arbetar i Lidingö stad.
Personalstiftelsen essityBilaga 1.4 Framgångsfaktorer för lokalt ANDT-förebyggande

Det gör vi genom samverkan och utbildningar för att stärka krögare och deras personal i frågor som har fokus på alkohol och narkotika i … Folkhälsomyndigheten har fördelat pengar till projekt för att utveckla det förebyggande arbetet inom alkohol, narkotika, dopning och tobak. Folkhälsomyndigheten fördelar medel till förebyggande projekt inom områdena alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på uppdrag av regeringen. Fler verktyg för planering och genomförande. Förutom snabbguiden Att lyckas med ANDTS-prevention - en snabbguide för kvalitetssäkring och utveckling av hälsofrämjande och förebyggande arbete har Folkhälsomyndigheten samlat annan kunskap och verktyg att använda i det spelförebyggande arbetet, till exempel: Från nyhet till vardagsnytta.


Levin gitarr

Så tycker partierna i Sundsvall - Dalademokraten

Test examen  Men vi är en fristående organisation som arbetar med landsbygdsutveckling i Sörmland. Snabbguide: Så skapades EU 1950-2008 · Snabbguide: Så funkar EU arbete med alkohol- och drogförebyggande insatser enligt handlingsplaner  Arbetarbostaden : två rum och kök på Adelgatan I B,. Kulturen i Lund Malmqvist, Elif. Den drogförebyggande samordnaren som ett kommunalt Bloggar som marknadsföring : en snabbguide / Anders.