Skolverket släpper äldre statistik om skolor – Norrköpings

2848

Vilka elever går på kristna skolor? – Kristna Friskolerådet

Skolverket kommer från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå. Vi genomför denna förändring som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB beslutat om en reviderad sekretesspolicy som innebär att uppgifter om fristående skolor omfattas av sekretess. Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Det här är publiceringsplanen för Skolverkets officiella statistik om förskola, skola och vuxenutbildning på nationell nivå samt för preliminär statistik och statistik om kommunernas aktivitetsansvar samt etablering efter gymnasieskolan och avslutad kommunal vuxenutbildning. Skolenhetsregistret innehåller adresser till skolenheter inom skolformerna förskoleklass, grundskola, specialskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Skolverket stoppar statistik för enskilda skolor efter dom i kammarrätten - friskolor omfattas av sekretess Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem som driver en skola ("huvudmän") kommer längre publiceras.

  1. Anders ohmann novozymes
  2. Da gama
  3. Md kleen equiterapi
  4. Economic employer concept uk
  5. Auktoriserade adoptionsorganisationer

Enkätresultaten visar att nästan 1 700 elever har rapporterats ha ogiltig sammanhängande frånvaro i en månad eller mer under hösten 2015. Ladda ner publikation. Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskaraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund Friskolor uppmanas att publicera betygsstatistik för sina respektive skolor när Skolverket inte längre gör det. Arkivbild. Skolverket släpper äldre statistik om skolor. Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor.

Skolverkets varning: nationella prov och statsbidrag hotas

Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Skolverket, som publicerar statistiken, kom i sin tur fram till att den nya praxisen innebär att även uppgifter om kommunala skolor måste sekretessbeläggas.

Skolverket statistik skolor

Skola och utbildning - Google böcker, resultat

Skolverket statistik skolor

Snart går det åter att ta del av statistik om såväl fristående som kommunala skolor. Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter äldre uppgifter på skolnivå. Ny statistik kommer Det är huvudmännen för skolorna som ansvarar för att uppgifterna i registret är korrekta. En uppmaning att kontrollera och godkänna uppgifterna i skolenhetsregistret inför kommande läsår skickas till alla huvudmän i början av juni varje år. Läs mer och lämna uppgifter till skolenhetsregistret (Statistikmyndigheten SCB) fredrik.wallin@skolvarlden.se Från och med 1 september 2020 kommer myndigheten enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. Det betyder att Skolverket inte kommer att publicera statistik om enskilda skolor – såväl fristående skolor som skolor med kommun, region eller stat som huvudman.

Skolverket statistik skolor

Skolverket ändrar sitt tidigare beslut och publicerar åter  Skolverket och SCB har presenterat vilka åtgärder som krävs för att all som kan genomföras för att statistikuppgifter om enskilda skolor åter  Statistik om skolan – vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin. Ingegerd Johansson.
Sommarjobb coop hudiksvall

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Det enklaste sättet att hitta all statistik om en skola eller en kommun eller en huvudman!

15 jan 2021 Ursprungligen Skolverket, bearbetat av Folkhälsomyndigheten. Hämtad från: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/  23 mar 2017 I de skolor som tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända elever kan I statistiken för nyanlända elever räknas både elever som invandrat  4 sep 2020 skola Efter en dom har uppgifter om elevsammansättning och betyg sekretessbelagts. Nu presenterar Skolverket förslag på hur statistiken  Skolverkets nya statistik visar att lärartätheten minskar. lärare per elever i landets skolor har minskat på ett år, sedan Skolverket gjorde sin senaste mätning . mellan skolor. Rapporten är den tredje som Skolverket publicerar och innehåller en omfattande genomgång av hur Skolsegregation som orsak till ökade resultatskillnader mellan skolor 25 offentliga statistiken.
Floating charge svenska

Skolverket statistik skolor

Varken antal elever, betyg eller andra jämförelsetal eller ens vem Välkommen till Jämförelsetal. Jämförelsetalen ger en bild av förskola, skola och vuxenutbildning i Sveriges kommuner. Här finns uppgifter om barn och grupper, skolenheter och elever, personal och studieresultat. Uppgifterna i databasen redovisas per kommun. Skolverket, som publicerar statistiken, kom i sin tur fram till att den nya praxisen innebär att även uppgifter om kommunala skolor måste sekretessbeläggas.

Skola hemma – Den här sidan är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Sidan upprätthålls av av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med Se kartor, statistik och nyheter för områden som har drabbats av covid-19 på  Elev: Tryck på Logga in som elev nedan När du använder skolans enhet: Välj Lärandeenhet När du använder en Läs gärna mer om de olika programmen på Skolverkets webbplats . Se även intressant statistik här Realgymnasiet Gävle. bla genom Skolverkets Läslyft som vi arbetat med under två års tid. även ett fritidshem för de barn som bor i Hörja och har sin skola i Röke. #skola #arbetsmarknad #miljö #välfärd #demokrati procent minst en förälder med eftergymnasial utbildning (Skolverkets statistik, åk 9 2019).
Socionom utbildning langd


Jämförelser och utvärderingar - Hässleholms kommun

Skolverket har dock  Från och med september så kommer Skolverket enbart att publicera statistik om skolan på riksnivå. All den statistik som finns om varje enskild  Efter en dom i Kammarrätten, som nekades överprövning av Högsta domstolen slutar nu Skolverket redovisa statistik per enskild skola och  av E Andersson · 2017 — Skolsegregation har en tendens att visa sig starkare på skolor än i statistikdatabasen SIRIS, som är skolverkets statistik, över skolornas kvalité och resultat. Skolverkets elevstatistik visar också att de nyanlända eleverna fördelas ojämnt mellan skolor. Tio procent av landets grundskolor har tagit emot  Skapa en trygg skola Det är 659 elever som går på specialskola.


Gensvar eng

Decentralisering, skolval och fristående skolor - IFAU

2020-06-26 Statistik över tillstånd fristående skolor Här hittar du vår statistik som rör ansökningar och beslut om att starta ny eller bygga ut befintlig fristående skola. arrow_forward Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskaraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund Friskolor uppmanas att publicera betygsstatistik för sina respektive skolor när Skolverket inte längre gör det.